بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی:

بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر با 6 تخت جهت بیماران بستری و 1 تخت جهت اقدامات درمانی سرپایی در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و آماده پذیرش و خدمت به بیماران جراحی (ترمیمی و زیبایی) می باشد.

مسئول فنی بخش: دکتر امیر مولایی (فوق تخصص جراحی پلاستیک)

سرپرستار بخش: خانم مرضیه گل هاشم (کارشناس پرستاری)

پزشکان این بخش: دکتر امیر مولایی (فوق تخصص جراحی پلاستیک)