معرفی گروه آموزشی جراحی

گروه آموزشی جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر واقع شده است. این گروه در مجموع دارای 74 تخت فعال و 17 تخت ستاره دار شامل زیر مجموعه های جراحی عمومی، ارتوپدی، ارولوژی، جراحی مغز و اعصاب، چشم و ENTاست.  

بیماران در درمانگاه جراحی و اورژانس جراحی ویزیت شده و در بخشهای جراحی مردان، جراحی زنان، و یا ICU جراحی بستری می شوند. آموزش های تئوری و بالینی کارآموزان و کارورزان بخش جراحی هم در همین مرکز انجام می گیرد. کارآموزان بصورت گروه های چند نفره در سال پنجم پزشکی وارد این بخش می شوند و در طی یک دوره چهارماهه به فراگیری دروس مربوطه می پردازند. آموزشهای تئوری در کلاس درس و آموزشهای بالینی بر بالین بیماران،درمانگاه، کارگاه مهارتهای بالینی،واتاق عمل انجام می گیرد. برنامه آموزشی کارورزان نیز در دوره های سه ماهه و بصورت آموزش بالینی و در سال آخر رشته پزشکی برگزار می گردد.

بخش آموزشی جراحی دانشکده پزشکی در حال حاضر شامل هشت عضو هیئت علمی و هفده متخصص رشته های مختلف جراحی شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان می باشد که تدریس و آموزش تئوری و بالینی کلیه دروس مربوط به رشته جراحی عمومی، ارولوژی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، چشم و ENTدانشجویان پزشکی را عهده دار هستند.

برنامه های آموزشی گروه جراحی:

در هر ترم بطور متوسط 35 دانشجوی نشانه شناسی، 35 دانشجوی دوره کارآموزی و 12 دانشجوی دوره کارورزی توسط گروه جراحی این مرکز آموزش می بینند.

اهم فعالیتهای آموزشی گروه جراحی در سال بشرح ذیل است:

·             برگزاری 2 دوره آموزشی 15روزه جهت واحد نشانه شناسی دانشجويان پزشکی

·             برگزاری 2 دوره آموزشی 4 ماهه جهت واحد کارآموزی دانشجويان پزشکی

·             برگزاری 4 دوره آموزشی 3 ماهه جهت واحد کارورزی دانشجويان پزشکی

·       برگزاری حدود 7 جلسه آموزشی ژورنال کلاب،140 جلسه گزارش صبحگاهی، 6 جلسه مورتاليتی و موربيديتی، 15 جلسه کنفرانس اساتيد و 48 جلسه توجیهی کارورزان.

·             تشکیل حدود 6 جلسه هماهنگی درون گروهی

·             برگزاری حدود 12 جلسه آزمون و ارزشيابی دانشجويان پزشکی.

 

معرفی اعضای گروه جراحی

جهت مشاهده لیست اعضای گروه جراحی اینجا کلیک کنید.

 

مدیر گروه جراحی:

در حال حاضر مدیر گروه جراحی دکتر امیر مولائی (فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی) می باشند.