بیمه های طرف قرارداد
 

بیمه های پایه و تکمیلی درمان طرف قرارداد با بیمارستان کوثر سمنان

 

نوع قرارداد

نام سازمان بیمه گر طرف قرارداد

زمان عقد قرارداد

دوره قرارداد

بیمه پایه وتکمیلی

بیمه ایران

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صادرات

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملی

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک تجارت

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه سینا

1396/5/1

یکساله

خرید خدمت

بیمارستان شفا

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

صداوسیما

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملت

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه میهن

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه دانا

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه معلم

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه آرمان

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

پایگاه هوایی

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه پارسیان

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

نیروی انتظامی

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه کوثر

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

سردفترداران

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

صنعت نفت

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

سپاه آل محمد

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صنعت ومعدن

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه البرز

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

بازنشستگان البرز شرقی

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک کشاورزی

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک سپه

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

آتیه سازان حافظ

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

معراج (هوافضا)

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

کمک رسان ایران

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

البرز شرقی شاغلین

1396/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه کارآفرین

1396/5/1

یکساله

بیمه پایه

آمادگاه شهید هاشمی

1396/5/1

یکساله

 
نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1152320 : کل بازدید 374 : بازدید امروز 0.55 : زمان بارگزاری صفحه 4075 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين