تقدیر و تشکر
 

تقدیر و تشکر آقای سهرابی از پزشکان و کارکنان بیمارستان کوثر


تقدیر و تشکر خانواده بیمار حسن مولائی از پزشکان پرستاران و پرسنل بخش های ویژه


تقدیر همراه بیماران خانم فاطمه عبدالشاهی و آقای محمد ابراهیم زمان از پزشکان و پرسنل بخش ویژه بیمارستان کوثر سمنان


آقای حسین درودی بیمار بستری در بخش داخلی مردان از پزشکان و پرسنل بخش داخلی مردان بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر نمودند


آقای رمضانعلی رحیمی بیمار بستری در بخش ICU قلب از پزشکان و پرسنل این بخش تقدیر و تشکر نمودند


خانم نظری از تلاش خالصانه پزشکان و پرسنل بخش جراحی زنان سپاسگزاری کردند.


تقدیر از پرسنل خدوم، پرستاران کارآزموده و پزشکان حاذق بیمارستان کوثر بویژه بخش اورژانس


آقای عبدالله قانع بابت درمان و بهبود فرزندش بهناز قانع از کادر پزشکی و پرسنل بیمارستان بوِیژه بخش اورژانس تقدیر و تشکر کردند


همراه بیمار ابوالفضل مومن آبادی که در تاریخ اول دی ماه 94 در بیمارستان کوثر بستری بودند از پرسنل بیمارستان کوثر تقدیر و تشکر کرد


آقای محسن سهراب علائی همراه بیمار خانم ملک از پرسنل پرستاری بخش انکولوژی بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد


بیمار داوود مرادی فر از دکتر برزگر جراح عمومی و کلیه پرسنل اورژانس بیمارستان کوثر سمنان به خاطر تلاش موثر در رسیدگی به وضعیت و درمان خود تقدیر و تشکر کرد.


تقدیر و تشکر خانواده بیمار امیرحسین عرب از پرسنل و پزشکان بخش جراحی مردان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


تقدیر و تشکر خانواده بیمار درویشی از پرستاران و بهکاران بخش سی سی یو مرکز آموزشی پژوهشي درمانی كوثر سمنان


بیمار حیدرقلی اویسی از پزشکان و پرسنل بخش داخلی مردان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر کرد


رضا پیری بیمار بخش اورژانس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر از زحمات پزشكان و پرسنل بخش اورژانس تقدیر و تشکر نمود


بیمار شعبانیان طی نامه ای به رئیس بیمارستان از پزشکان و پرسنل بخش شیمی درمانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر نمود


خانواده بیمار حسینعلی تاج الدین از پزشک و کارکنان مركز آموزشي پژوهشي درماني كوثر سمنان تشکر کردند


خانواده بیمار حامد حمامیان طی نامه ای به ریاست بیمارستان کوثر از زحمات دکتر ساکت و پرسنل بخش آی سی یو جراحی تقدیر نمودند


بیمار مهدیه تات از زحمات کادر پزشکی پرستاری و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر نمود


بیمار بستری در مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر طی نامه ای به رییس بیمارستان از زحمات پرسنل بخش ای سی یو داخلی تقدیر و تشکر نمود


همسر ناصر معمار بیمار بخش ای سی یو جراحی بیمارستان کوثر سمنان از زحمات پزشکان و کلیه پرسنل بخش ICU جراحی تقدیر و تشکر نمود


بیمار ناصر سرچاهی طي نامه اي از زحمات و تلاش خالصانه پزشكان و كاركنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدير كردند


هدیه معنوی جوان 19 ساله عراقی زائر علی ابن موسی الرضا(ع) که بر اثر حادثه تصادف به مدت دوماه در مرکز کوثر سمنان بستری بود


بیمار میرکو طی نامه ای از پرسنل و پزشکان بخش داخلی زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر نمود


خانواده بیمار منصور معمار از دکتر فرهاد ملک و پرسنل بخش ICU بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


خانواده بیمار محسن ولی از تلاش خستگی ناپذیر پزشکان و پرسنل بخش دیالیز بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


بیمار معماری طی نامه ای از پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر كرد


خانواده بیمار مداح از پزشکان و پرسنل بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


بیمار کوهکن از پرسنل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد


خانواده بیمار محمد معتمد طی نامه ای به دکتر عبدالله پور رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر، از پزشکان و پرسنل این مرکز تقدیر و تشکر كردند


مادر این بیمار طی نامه ای از زحمات کلیه پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز مخصوصا شاغلین در بخش بستری جراحی تقدیر و تشکر نمود.


قدردانی بیمار میرآخوری از تلاش پرستاران، پزشکان و کارکنان بخش داخلی زنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


خانواده بیمار رحمت ا.. مومن از دکتر اعرابیان پزشک متخصص ارتوپدی و پرسنل اتاق عمل مرکز کوثر تقدیر و تشکر کردند


خانواده بیمار صفا از پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر تقدیر و تشکر کردند


همراه بيمار محمد جواهری از تلاش پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش داخلی مردان بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد.


بیمار تیموری با ارسال نامه ای از کارکنان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کرد


بیمار شاهین رهبر از پرسنل بخش جراحی مردان تقدیر و تشکر نمود


خانواده بیمار عالیشاه از پزشکان و پرسنل بیمارستان کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


این بیمار در نامه ای از زحمات کلیه پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز مخصوصا شاغلین در اورژانس داخلی تقدیر و تشکر نمود.


تقدیر و تشکر خانواده بیمار مهدی پور از پرسنل و پزشکان مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر


تقدیر بیمار دهرویه از دکتر فرهاد ملک و سایر پزشکان، پرستاران و پرسنل مرکز کوثر سمنان


بیمار حمزه علی تبار از پرسنل و پزشکان بخش CCU بیمارستان کوثر تقدیر و تشکر کرد


تقدیر از دکتر کامران قدس، دکتر فرشید فریور و پرستاران بخش ICU قلب


تقدیر و تشکر بخشدار شهمیرزاد از پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


خانواده این بیمار از زحمات پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان کوثر سمنان بخصوص شاغلین دربخش داخلی مردان تقدیر و تشکر نمودند


خانواده بیمار فامیلی و پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان تقدیر و تشکر کردند


تقدیر و تشکر خانواده بیمار عدل راد از اقدامات صحیح و سریع پزشکان و پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان


تقدیر و تشکر خود و بیمار خود از پرسنل را که در انجام وظایف خود ایثار واقعی انجام می دهند ابراز میداریم.


خانواده مرحوم نصیری از خدمات انساندوستانه پزشکان پرستاران و پرسنل بخش CCU بیمارستان کوثر

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
729512 : کل بازدید 206 : بازدید امروز 0.25 : زمان بارگزاری صفحه 3163 : بازدید این صفحه 8 : بازدیدکنندگان آنلاين