بیمه های طرف قرارداد
 

بیمه های پایه و تکمیلی درمان طرف قرارداد با بیمارستان کوثر سمنان

 

نوع قرارداد

نام سازمان بیمه گر طرف قرارداد

زمان عقد قرارداد

دوره قرارداد

بیمه پایه وتکمیلی

بیمه ایران

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صادرات

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملی

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک تجارت

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه سینا

1395/5/1

یکساله

خرید خدمت

بیمارستان شفا

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

صداوسیما

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملت

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه میهن

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه دانا

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه معلم

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه آرمان

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

پایگاه هوایی

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه پارسیان

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

نیروی انتظامی

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه کوثر

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

سردفترداران

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

صنعت نفت

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

سپاه آل محمد

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صنعت ومعدن

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه البرز

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

بازنشستگان البرز شرقی

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک کشاورزی

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک سپه

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

آتیه سازان حافظ

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

معراج (هوافضا)

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

کمک رسان ایران

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

البرز شرقی شاغلین

1395/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه کارآفرین

1395/5/1

یکساله

بیمه پایه

آمادگاه شهید هاشمی

1395/5/1

یکساله

 
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
647443 : کل بازدید 577 : بازدید امروز 0.36 : زمان بارگزاری صفحه 1968 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين