شورای پژوهشی
 

تشکیل شورای پژوهشی در بیمارستان های آموزشی:

شورای پژوهشی صرفا در بیمارستانهای دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل می‌شود:

1.       تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه

2.       بسترسازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی

3.       نظارت برحسن انجام فعالیت‌های پژوهشی

4.       تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان

5.       تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان

بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان

 

 

 اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان کوثر سمنان عبارتند از:

1.       معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان (آقای دکتر رشیدی پور)

2.       رئیس بیمارستان (آقای دکتر ابوالفضل عبدا... پور)

3.       معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان (آقای دکتر داریوش پهلوان)

4.       سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان (آقای دکتر داریوش پهلوان)

5.       یکنفر از اعضا هیات علمی اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی

6.        حداقل یکنفر از اعضا هیات علمی هرگروه آموزشی تخصصی یا فوق تخصصی پزشکی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه (در حال حاضر آقای دکتر فرهاد ملک- آقای دکتر آرش اردستانی زاده- آقای دکتر محمد فروزش فرد و آقای دکتر داود عرب)

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
953142 : کل بازدید 141 : بازدید امروز 0.26 : زمان بارگزاری صفحه 1444 : بازدید این صفحه 4 : بازدیدکنندگان آنلاين