کمیته فناوری اطلاعات سلامت
 

کمیته فناوري اطلاعات سلامت:

رئیس کمیته: دکتر ابوالفضل عبدا... پور

دبیر کمیته: خانم سحرخیز

 

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- اجراي استانداردهاي اسناد و مدارك پزشکی در اعتباربخشی

- اجراي استانداردهاي فناوري اطلاعات سلامت در اعتباربخشی

- تایید فرمهاي بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارك پزشکی

- پایش اجراي نظام پرونده نویسی صحیح و علمی

- تهیه و ارائه آمار و گزارش های منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

- استفاده از سیستم مکانیزه و کامپیوتری در بایگانی مدارك پزشکی

- مشارکت و همکاري واحد مدارك پزشکی بیمارستان در امور پژوهشی

 

توالی برگزاری جلسات کمیته :هر ماه یکبار

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
647470 : کل بازدید 604 : بازدید امروز 0.35 : زمان بارگزاری صفحه 458 : بازدید این صفحه 5 : بازدیدکنندگان آنلاين