*** مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان با کادر پزشکی و درمانی مجرب بعنوان مرکز پذیرش بیماران داخلی و جراحی در خدمت مردم عزیز استان سمنان و عموم نیازمندان کشور *** پرسنل مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان را از بستگان خود بدانید. ما تمام تلاش خود را جهت بهبود حال بیمار شما انجام می دهیم***
  • بازدید دکتر زینعلی معاونت غذا و دارو از بخش واگذار شده به بخش خصوصي داروخانه
    بازدید دکتر زینعلی معاونت غذا و دارو از داروخانه مرکزکوثر

  • برگزاری کمیته بحران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر
    برگزاری کمیته بحران مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

  • برگزاری جلسه اعتبار بخشی آموزشی در مرکز کوثر
    جلسه اعتبار بخشی آموزشی در مرکز کوثر برگزار گردید