آغاز فعالیت متخصص پزشکی قانونی در کلینیک

آغاز فعالیت متخصص پزشکی قانونی در کلینیک

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر هانیه صبوری متخصص پزشکی قانونی فعالیت خود را در پلی کلینیک شماره 1 دانشگاه آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر هانیه صبوری متخصص پزشکی قانونی فعالیت خود را در پلی کلینیک شماره 1 دانشگاه آغاز کرد.

لازم به ذکر است برنامه ویزیت دکتر صبوری دوشنبه ها ساعت 19 می باشد.

و نحوه رزرو نوبت:

1- از طریق سایت و اپلیکیشن کلینیک : http://nobat.semums.ac.ir/tcs

2- از طریق تلفن گویا 3103

 

لازم به ذکر است خدمات سرپایي تخصصي پزشکي قانوني در کلینیک به شرح زیر می باشد: 

1- تشخیص و درمان کلیه مسمومیت ها و اوردوزهای دارویی و مسمومیت با سایر مواد شیمیایی

2- تشخیص و درمان بیماران دچار سومصرف مواد مخدر، محرک و الکل 

3- تنظیم دوز داروهای مخدر در بیماران با سابقه اعتیاد یا بیمارانی که به علت دردهای مزمن وابسته به  این داروها هستند.

4- انجام مشاوره های رضایت و برایت آگاهانه در بیمارانی که کاندید اعمال جراحی و یا اقدامات تشخیصی  و درمانی پرخطر هستند.

آقای عرب عامری محمدرضا
تهیه کننده:

آقای عرب عامری محمدرضا

تصاویر