آموزش حفاظت فردی کارکنان (PPE)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان،  با توجه به شیوع کرونا ویروس ونقش حفاظت فردی در پیشگیری از انتقال این بیماری ،تیم آموزش بیمارستان جهت آموزش مراحل شستشوی دست وطریقه پوشیدن لباس های محافظتی برای آموزش تمامی پرسنل درمانی واداری در واحد ها وبخش های مربوطه حضور فعال داشته تا گام موثری باشد در جهت شکست این ویروس.

کلمات کلیدی
آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *