بازدید سر زده رئیس دانشگاه از اولین بیماران بستری شده در بخش VIP بیمارستان کوثر

بازدید سر زده رئیس دانشگاه از اولین بیماران بستری شده در بخش VIP بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، شامگاه بیست و یکم دی ماه 98 دکتر نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه دکتر علی گوهری معاونت درمان و دکتر محمد معماریان مدیرعامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر از اولین بیماران بستری شده در بخش VIP این مرکز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، شامگاه بیست و یکم دی ماه 98 دکتر نوید دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه دکتر علی گوهری معاونت درمان و دکتر محمد معماریان مدیرعامل مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر از اولین بیماران بستری شده در بخش VIP این مرکز بازدید کردند.

رئیس دانشگاه با بیماران و کارکنان این بخش دیدار و گفتکو کرد و راهکارهای لازم در خصوص ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی به مراجعین را ارائه نمود.

آقای عرب عامری محمدرضا
تهیه کننده:

آقای عرب عامری محمدرضا

تصاویر

بازدید بخش VIP بازدید بخش VIP بازدید بخش VIP بازدید بخش VIP بازدید بخش VIP بازدید بخش VIP