تقدیر و تشکر از دکتر ملیحه یارمحمدی و دکتر کارن باوند

تقدیر و تشکر از دکتر ملیحه یارمحمدی و دکتر کارن باوند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، بيمار عبدوس با ارسال نامه ای به دکتر نمکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از زحمات دکتر ملیحه یارمحمدی فوق تخصص نفرولوژی بيمارستان کوثر قدرداني کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، بيمار عبدوس با ارسال نامه ای به دکتر نمکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از زحمات دکتر ملیحه یارمحمدی فوق تخصص نفرولوژی بيمارستان کوثر قدرداني کرد.

همجنین خانواده بیمار داورپناه با ارسال نامه ای به دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از زحمات دکتر کارن باوند متخصص جراحی مغز و اعصاب و پرسنل بیمارستان کوثر قدر دانی کردند.

آقای عرب عامری محمدرضا
تهیه کننده:

آقای عرب عامری محمدرضا