تقدیر و تشکر خانواده بیمار پاکزادیان از مدیرعامل و کارکنان بیمارستان کوثر

تقدیر و تشکر خانواده بیمار پاکزادیان از مدیرعامل و کارکنان بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، خانواده بیمار پاکزادیان با درج پیام تشکر در روزنامه پیام استان سمنان، از خدمات و زحمات مدیرعامل و کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان به ویژه پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش آنکولوژی، مددکاری و انتظامات تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، خانواده بیمار پاکزادیان با درج پیام تشکر در روزنامه پیام استان سمنان، از خدمات و زحمات مدیرعامل و کارکنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان به ویژه پزشکان، پرستاران و کارکنان بخش آنکولوژی، مددکاری و انتظامات تقدیر کرد.

همچنین وی با درج پیام دیگری در این روزنامه از تلاش ها و زحمات دکتر محمد امیر سرایی قدردانی نمود.

در متن تقدیر و تشکر آمده است:

با عرض و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان.امیدوارم ستاره زندگی و اختردانش پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و همراه دعای بندگان بدرقه راه شما عزیزان باشدممنون با بت همکاریتان در لحظه های مدت بیماری فرزندم.

با احترام

حسن پاکزادیان

 

گفتنی است: این آگهی در روزنامه پیام استان سمنان به شماره 5225 در روز یکشنبه مورخه 15دی ماه 98 به چاپ رسیده است.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری