اهدای عضو مسیر شگفتی از گذشت و هدیه دادن را معنا می بخشد. فرهنگ اهدای عضو فرهنگی ارزشمند و نشان حقیقی انسان دوستی است. فرشتگان ماندگار همچون جوانه ای در کالبد و جان بیماران دریافت کننده ی عضو روییده اند تا همیشه یاد و نامشان زنده بماند. زندگی بهشت است برای آنانی که عاشقانه می بخشند. و بی پروا گذشت می کنند. بی آنکه چشمداشتی جز شنیدن تپش قلب عزیزشان در سینه دیگری داشته باشند.

گرامی باد یاد و خاطره در گذشتگانی که سفرشان به سرای ابدی امتداد نیکوکاری بود. 

 

 بخشنده عضو

حسین سلمانی حقیقی

بخشنده عضو

معصومه علیان نژادی

بخشنده عضو

ابوالفضل قهرمانی

 بخشنده عضو

فاطمه صرفی

 

   بخشنده عضو

  علیرضا محسنی

 بخشنده عضو

امراله کتی

 بخشنده عضو

بهزاد طاهری

 بخشنده عضو

قربانعلی عبدوس

 

 بخشنده عضو

مرضیه اصفهانیان

 

 بخشنده عضو

محمد مهدی زمانی

بخشنده عضو

جمشید گیلوری

 

 بخشنده عضو

فاطمه حسین پور

 بخشنده عضو

رقیه اعرابی

 بخشنده عضو

رحیم کاظم زاده

بخشنده عضو

معین اسماعیلی

بخشنده عضو

مجید عروجی

بخشنده عضو

داوود دلسان

بخشنده عضو

مهدی بلوچی

بخشنده عضو

غلامرضا محمودی تنها

بخشنده عضو

محمد جواد احمدی

بخشنده عضو

نگار شیرازی رومنانی

بخشنده عضو

طیبه بخشی زاده

بخشنده عضو

ناهید ابراهیمی فر

بخشنده عضو

مسعود امیدی

بخشنده عضو

سید علی هاشمی

 بخشنده عضو سید

عباس حسینی تبار

 بخشنده عضو

سید یداله بهرامی

 بخشنده عضو

احمد اسلام پناه

 بخشنده عضو

مهناز اسماعیل زاده اردغان

 بخشنده عضو

امید بهمن

 

 بخشنده عضو

حمیدرضا فردین منش

 بخشنده عضو

محمد رسولی

بخشنده عضو

محمود صندوقدار

 بخشنده عضو

علیرضا احمدی

 بخشنده عضو

علی اکبر ناصریان

 بخشنده عضو

غنچه گل روانبخش

 بخشنده عضو

نرگس بابویه دارابی

بخشنده عضو

زهرا غزالی

 بخشنده عضو

معصومه حسینی پور

 بخشنده عضو

قاسم یوسفی

بخشنده عضو

محمد ناصر بلالی

 بخشنده عضو

دانیال عرب

 بخشنده عضو

صابر پرنیان

 بخشنده عضو

اصغر رمضان صفدری

بخشنده عضو

سعید جوادیان

 بخشنده عضو

سید یداله کاردان

 بخشنده عضو

علی اکبر قربانیان

بخشنده عضو

زهرا آغوشانی

بخشنده عضو

محمد سینا سنایی نژاد

 بخشنده عضو

میلاد ذبیحی

بخشنده عضو

مصطفی عباسی

 

 بخشنده عضو

میلاد شبستانی

 بخشنده عضو

مصطفی عطایی

 بخشنده عضو

جهانگیر جوادیان

 بخشنده عضو

امیر رحیمیان

بخشنده عضو

سید زمان میرزایی

 

 

 بخشنده عضو

ابوالفضل اسلامی

 

 

 بخشنده عضو

هانیه علی برز

بخشنده عضو

خدیجه امیری

بخشنده عضو

پرویز بزی

بخشنده عضو

هلیا رجب زاده

بخشنده عضو

 رضا شهپری  

 

بخشنده عضو 

جواد دولت آبادی

 

 بخشنده عضو

ناصر رسولی امویی

 

بخشنده عضو 

خدیجه کمر روستا

بخشنده عضو

رضا کمالی

بخشنده عضو

علی بحرینی

بخشنده عضو

بهزاد ابراهیمی

 بخشنده عضو

قاسم کرمی

 بخشنده عضو

فاطمه رئیسی

 بخشنده عضو

صدیقه پور حسینی

 بخشنده عضو

مرتضی علیان نژادی

 بخشنده عضو

پیمان اقبالی 

 بخشنده عضو

الهام عندلیب

 بخشنده عضو

مرضیه صالحی

اهدا کنندگان