بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه­ ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی­ های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد. 

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زير نظر معاون پژوهشي بيمارستان تشکیل گردید. در همین راستا مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان از سال 1393 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.

به همت مدیریت انفورماتیک معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان از شهریور ماه سال 1394 پایگاه اینترنتی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر با بخش های متنوع اطلاع رسانی و آموزشی در زیر مجموعه سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سمنان راه اندازی گردید.

پژوهشگران محترم جهت اطلاع از فعالیت های این واحد و مشاهده  این سایت می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

صفحه اختصاصی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کوثر

 

توسعه تحقیقات بالینی