خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکز کوثر

 

در راستای به روز رسانی اطلاعات کاربران و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه ، خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکز کوثر به صورت فصلنامه از تابستان 1398 توسط کارشناس مسئول کتابخانه خانم کاشیان تدوین و منتشر می گردد.

 هدف از تدوین و نشر این خبرنامه، اطلاع رسانی مطالب و اطلاعات مفید مرتبط با حوزه اطلاع رسانی پزشکی می باشد

 

/uploads/19/2023/Dec/28/kosar library newsletter autumn 1402.pdf

تابستان 1399

زمستان 1398  /بهار 1399

پاییز 1398

تابستان 1398

تابستان 1400

بهار 1400

زمستان 1399

پاییز 1399

تابستان 1401

بهار 1401

زمستان 1400

پاییز 1400

تابستان 1402

بهار 1402

زمستان 1401

پاییز 1401

 

 

 

پاییز 1402