خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکز کوثر

 

در راستای به روز رسانی اطلاعات کاربران و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه ، خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکز کوثر به صورت فصلنامه از تابستان 1398 توسط کارشناس مسئول کتابخانه خانم کاشیان تدوین و منتشر می گردد.

 هدف از تدوین و نشر این خبرنامه، اطلاع رسانی مطالب و اطلاعات مفید مرتبط با حوزه اطلاع رسانی پزشکی می باشد

 

تابستان 1399

زمستان 1398  /بهار 1399

پاییز 1398

تابستان 1398

تابستان 1400

بهار 1400

زمستان 1399

پاییز 1399

تابستان 1401

بهار 1401

زمستان 1400

پاییز 1400

 

 

زمستان 1401

پاییز 1401