-         نام بخش :داخلی زنان

-         تخصص بخش: داخلی – نورولوژی –نفرولوژی –روماتولوژی –ریه –عفونی –گوارش –غدد –خون و سرطان پوست

-         تعداد تخت : 32 تخت

-         تعداد اتاق های بیماران:

شامل 16 اتاق (4 اتاق 4 تخته  -4 اتاق 2 تخته  -8 اتاق یک تخته )

-         سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم:

یک اتاق ایزوله -سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاق-سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو –دو اتاق ویژه یا VIP– اتاق معاینه وایستگاه پرستاری

-         بیماریهای شایع بستری در بخش در سال گذشته :

دیابت –سکته مغزی  -عفونت ادراری –COPD –آنژین صدری –آسم - سرطان سینه  –CRF TB-خونریزی گوارشی

-         نام و تخصص مسئول فنی بخش : خانم دکتر مقیمی - متخصص روماتولوژی

-         نام و تخصص سرپرستار بخش : خانم نوش آفرین یدالهی- کارشناس پرستاری

-         نام و تخصص پزشکان بخش :

دکتر سمایی و دکتر مسعودیان متخصص نورولوژی – دکتر دبیری و دکتر نوبخت متخصص گوارش – دکتر ملک متخصص ریه – دکتر تمدن و دکتر یار محمدی متخصص نفرولوژی – دکتر شاه نظری و دکتر دوست محمدیان و دکتر فروتن متخصص غدد – دکتر دربان و دکتر نجم الدین متخصص داخلی – دکتر طاهری و دکتر عزیز زاده متخصص پوست – دکتر قهرمانفرد متخصص انکولوژی وهماتولوژی  -دکتر مقیمی متخصص روماتولوژی – دکتر نساجی ودکتر گوهری متخصص عفونی

-         درصد اشغال تخت در سال گذشته : 85 درصد

-         محل قرارگیری بخش در بیمارستان : طبقه سوم

-         امکانات و تجهیزات مهم بخش:

اکسیژن و ساکشن مرکزی- سیستم احضار پرستار برای هر تخت- الکتروشوک- دستگاه نوار قلب- یخچال و تلویزیون در هر اتاق- ساکشن پرتابل –پ الس اکسی متری –دستگاه نبولایزر –دستگاه تنظیم قطرات سرم –گلوکومتر –افتالموسکوپ –اتوسکوپ  - دستگاه لگن شوی استریل– دستگاه Heat lamp

-         روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش:

مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش بیمارستان جهت تشكيل پرونده بستري با در دست داشتن دستور بستري از طرف پزشک معالج- وارد كردن مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز در برنامه پذيرش- اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي- صدور كارت همراه در صورت تمايل و تشكيل پرونده- مراجعه به واحد صندوق جهت واريز مبلغ علي الحساب بستري- مراجعه  بيمار به بخش با دردست داشتن پرونده- مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري- تحویل گرفتن کیف لباس و وسایل شخصی- کنترل علائم حیاتی- تکمیل برگه شرح حال توسط کارورز و دستیار پزشکی کشیک- اجرای دستورات پزشک معالج- دریافت مراقبت های بالینی پرستاری

راهنمای همراهان و بیماران بستری در بخش:

-          ساعت ویزیت پزشک معالج : همه روزه از ساعت 9صبح الی13

-          ساعت ملاقات : همه روزه از15-16

-         شماره تماس داخلی بخش:2293 -2292

-          نمازخانه: ضلع شرقی  بیرون بخش

-         توزیع غذا : صبحانه همه روزه از ساعت 30/7 –ناهار از ساعت 5/12 –شام ساعت 19      

-             امور بیمه و مددکاری:

توسط کارشناسان محترم بیمه وهمکاران محترم مددکار در طبقه همکف

-          سیستم پیگیری و پاسخگوئی بعد از ترخیص و شماره تماس:

منشی بخش همه روزه از ساعت 30/7-14 پاسخگوی تماس ها وسوالات تماس گیرندگان ومراجعه کنندگان می باشد.

-           پمفلت های آموزشی:

انواع پمفلت ها ی آموزشی مورد نیاز بستری در این بخش در رابطه با بیماریها وعوارض داروها توسط پرستار در اختیار بیماران قرار می گیرد.