بخش داخلی مردان:

 

-   تخصص بخش : داخلی –نورولوژی –نفرولوژی –روماتولوژی –ریه –عفونی –گوارش –غدد –خون وسرطان -پوست

-   تعداد تخت : 32 تخت

-  تعداد اتاق های بیماران: شامل 16 اتاق (4 اتاق 4 تخته  -4 اتاق 2 تخته  -8 اتاق یک تخته)

-  سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم:

یک اتاق ایزوله –7تخت شیمی درمانی- - اتاق میکروسکوپ –اتاق TCD- سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاق-سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو – اتاق بیوپسی مغز استخوان -دو اتاق VIPوایستگاه پرستاری

 

-   بیماریهای شایع بستری در بخش در سال گذشته :

دیابت –سکته مغزی  -عفونت ادراری – COPD – آنژین صدری – آسم – سرطان خون – سرطان سینه – سرطان کولون – CRF TB- خونریزی گوارشی

-         نام و تخصص مسئول فنی بخش : آقای دکتر سمایی - متخصص نورولوژی

-         نام و تخصص سرپرستار بخش : خانم رویا احمدی شام اسبی - کارشناس پرستاری

-         نام و تخصص پزشکان بخش :

دکتر سمایی و دکتر مسعودیان (متخصص نورولوژی) –دکتر دبیری ودکتر نوبخت (فوق تخصص گوارش) –دکتر ملک (فوق تخصص ریه) –دکتر تمدن و دکتر یار محمدی (متخصص نفرولوژی) –دکتر شاه نظری و دکتر دوست محمدیان و دکتر فروتن (فوق تخصص غدد) –دکتر دربان و دکتر نجم الدین (متخصص داخلی) –دکتر طاهری و دکتر عزیز زاده (متخصص پوست) –دکتر قهرمانفرد (فوق تخصص انکولوژی وهماتولوژی ) -دکتر مقیمی (فوق تخصص روماتولوژی) –دکتر نساجی و دکتر گوهری (متخصص عفونی)

-         درصد اشغال تخت در سال گذشته: 85 درصد

-         محل قرارگیری بخش در بیمارستان: طبقه سوم

-         امکانات و تجهیزات مهم بخش:

اکسیژن و ساکشن مرکزی- سیستم احضار پرستار برای هر تخت- الکتروشوک- دستگاه نوار قلب- یخچال و تلویزیون در هر اتاق–میکروسکوپ –دستگاه TCD–ساکشن پرتابل –پالس اکسی متری –دستگاه نبولایزر –دستگاه تنظیم قطرات سرم –گلوکومتر –افتالموسکوپ –اتوسکوپ –دستگاه اشعه –دستگاه لگن شوی استریلHeat lamp

 

-         روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش:

مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش بیمارستان جهت تشكيل پرونده بستري با در دست داشتن دستور بستري از طرف پزشک معالج- وارد كردن مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز در برنامه پذيرش- اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي- صدور كارت همراه در صورت تمايل و تشكيل پرونده- مراجعه به واحد صندوق جهت واريز مبلغ علي الحساب بستري- مراجعه  بيمار به بخش با دردست داشتن پرونده- مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري- تحویل گرفتن کیف لباس و وسایل شخصی- کنترل علائم حیاتی- تکمیل برگه شرح حال توسط کارورز و دستیار پزشکی کشیک- اجرای دستورات پزشک معالج- دریافت مراقبت های بالینی پرستاری

 

-         ساعت ویزیت پزشک معالج : همه روزه از ساعت 9صبح الی13

-          ساعت ملاقات :همه روزه از15-16

-          شماره تماس داخلی بخش :2342-2341

-          نمازخانه:ضلع شرقی  مجاور درب ورودی بخش

-         توزیع غذا : صبحانه همه روزه از ساعت 7/30 –ناهار از ساعت 15/30 –شام ساعت 19      

-             امور بیمه و مددکاری:

توسط کارشناسان محترم بیمه وهمکاران محترم مددکار در طبقه همکف

-       سیستم پیگیری و پاسخگوئی بعد از ترخیص و شماره تماس :

منشی بخش همه روزه از ساعت 30/7-14 پاسخگوی تماس ها وسوالات تماس گیرندگان ومراجعه کنندگان می باشد

-     پمفلت های آموزشی :

انواع پمفلت ها ی آموزشی در رابطه بابیماریها وعوارض داروها  توسط پرستار در اختیار بیماران قرار می گیرد.