راهنمای پایگاه ها و بسته های اطلاعاتی مفید و کاربردی

معرفی افزونه kopernio 

PICO چیست؟

Clinicalkey

معرفی افزونه scholar button 

Scopus_poster

 

NOPA سامانه های نظام نوین اطلاعات پژوهشهای پزشکی ایران

UPTODATE 

ابزار و پایگاه های point of care 

  

clinicalkey_poster

 

DOI چیست؟

Pubmed

ٱشنایی با journal metrics

science dirct poster

 

 آشنایی با مفهوم EBM

مقدمه ای بر راهکارهای طبابت

بالینی guideline  1396 

آشنایی با رشته کتابداری و اطلاع  رسانی پزشکی

UpToDate poster

 

 معرفی چند ژورنال در حوزه case_study

 

معرفی اجمالی  

  NIH  NLM  NCBI

آشنایی با Romeo 

 ISBN چیست ؟

 آشنایی با  Journal_Finder  در پایگاه ELSEVIER 

 ‌آشنایی با مفاهیم ISI & IF

  Uptodate 1400

 Database Quick Reference Guide

تفاوت

pubmed & medline

معرفی اجمالی پایگاه های اطلاعاتی پرکاربرد

ابزارهای ژورنال یاب

مقدمه ای بر راهکارهای طبابت بالینی   1397

Clinicalkey for Nursing

چرا شرکت ELSEVIER 
پایگاه
SciVerse را ایجاد
نموده است؟

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی 

 

 

آشنایی با پروفایل ها و شبکه های اجتماعی علمی

/uploads/19/2022/Mar/12/scientific profiles 1400.pdf

راهنمای Publons

 

pubmed مبانی 

آشنایی با مفهوم  H_index  

  

مبانی uptodate

آشنایی با شاخص های علم سنجی در سامانه های ISID و USID