ساعت کاری کتابخانه به تفکیک بخش

                                                                                                     

  • میز امانت ،بخش مرجع ، مخزن و سایت کامپیوتر                               

شنبه الی چهارشنبه  7:30  الی 13  

پنج شنبه  7:30  الی12

 

  • سالن مطالعه

شنبه الی جمعه  7:30 الی  23 

 

 

با توجه به شیوع بیماری کوید 19 با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان تا اطلاع ثانوی سرویس دهی بعدازظهر وجود نداشته و تنها سالن مطالعه باز می باشد.