معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با هدف تامین اهداف زیر، اقدام به طراحی و پیاده‌سازی «نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران (نوپا)» به آدرس

 http://research.ac.ir/ نموده است:

۱- بهره‌برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش‌های نظام سلامت کشور

۲- توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت

۳- صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت

۴- افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و ننایج پژوهش‌ها

۵- پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش‌های پزشکی

این سامانه مجموعه ایی از شیوه نامه ها و سامانه های اطلاعاتی شامل پژوهشگران ،نویسندگان مقالات،طرح های تحقیقاتی ،پایان نامه ها و مجلات وکتب....... می باشد.

 

در نظام نوپا،در حال حاضر ۱3 سامانه اطلاعات علمی و خدمت نوین پژوهشی وجود دارد.

با کلیک بر روی تصویر ذیل به این سامانه دسترسی خواهید یافت.