بخش شیمی درمانی (انکولوژی)

-         تخصص بخش: انکولوژی (سرطان) و خون

-         تعداد تخت : 10 تخت

-         تعداد اتاق های بیماران:

شامل 6 اتاق (یک اتاق 4 تخته- یک اتاق 2 تخته- و چهار اتاق 1 تخته )

-         سایر اتاق ها و فضاهای جنبی مهم:

اتاق هود و BM - اتاق پزشک- انبار تجهیزات- سرویس بهداشتی و حمام داخل اتاق- کتابخانه - اتاق معاینه و ایستگاه پرستاری

-         بیماریهای شایع بستری در بخش:

لوسمی (سرطان خون)- سرطان سینه- سرطان کولون- لنفوم هوجکین و غیر هوجکین (HLD & NHLD)

-         نام و تخصص مسئول فنی بخش : خانم دکتر فرحناز قهرمانفرد (فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی)

-         نام و تخصص سرپرستار بخش : خانم فاطمه آلبویه (کارشناس پرستاری)

-         پزشک معالج بخش :

خانم دکتر فرحناز قهرمانفرد (فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی)

-         درصد اشغال تخت در سال گذشته : 60 درصد

-         محل قرارگیری بخش در بیمارستان : طبقه دوم (ضلع جنوبی)

-         امکانات و تجهیزات مهم بخش:

هود- ترالی اورژانس- الکتروشوک- دستگاه نوار قلب- پالس اکسی متری- اکسیژن و ساکشن مرکزی- ساکشن پرتابل – گلوکومتر -  یخچال و تلویزیون در هر اتاق- سیستم پخش لوح فشرده (دی وی دی پلیر)- ترازوی دیجیتال- افتالموسکوپ –اتوسکوپ - سیستم اطلاع به پرستار برای هر تخت – دستگاه تنظیم قطرات سرم

-         روند معمول پذیرش و درمان بیماران:

الف- مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش بیمارستان جهت تشكيل پرونده بستري با در دست داشتن دستور بستري از طرف پزشک معالج- وارد كردن مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز در برنامه پذيرش- اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي- صدور كارت همراه در صورت تمايل و تشكيل پرونده- مراجعه به واحد صندوق جهت واريز مبلغ علي الحساب بستري- مراجعه  بيمار به بخش با دردست داشتن پرونده- مشخص شدن اتاق و تخت بيمار در بخش بستري- تحویل گرفتن کیف لباس و وسایل شخصی- کنترل علائم حیاتی- تکمیل برگه شرح حال توسط کارورز و دستیار پزشکی کشیک- اجرای دستورات پزشک معالج- دریافت مراقبت های بالینی پرستاری

 

-         روند پذیرش و درمان بیماران در بخش شیمی درمانی:

نوبت دهی جهت شیمی درمانی با در دست داشتن جواب آزمایش خون CBC هر روز صبح از ساعت 7.30 الی 14 انجام می شود. پس از تعیین نوبت، بیمار از شب قبل مراجعه و جهت بیمار پرونده بستری تشکیل شده می گردد. شیمی درمانی این بیماران صبح روز بعد شروع می شود.

همچنین جهت بیمارانی که نیاز به شیمی درمانی محدود (تارگت تراپی) دارند از روز قبل تلفنی نوبت داده شده و صبح روز بعد جهت تارگت تراپی مراجعه و تا قبل از ساعت 14 مرخص می شوند.

روند پذیرش و بستری جهت بیمارانی که جهت آزمایش مغز استخوان (BM) مراجعه می کنند مانند بیماران شیمی درمانی بوده و از شب قبل مراجعه و بستری می شوند.

 

سایر اطلاعات مورد نیاز همراهان و بیماران بستری در بخش:

-          ساعت ویزیت پزشک معالج : همه روزه از ساعت 8 صبح الی 12

-          ساعت ملاقات : همه روزه از ساعت 14.30 الی 16

-          شماره تماس داخلی بخش: 2318  -  2309

-          ساعت توزیع غذا : صبحانه ساعت 7.30 –  ناهار  ساعت 12.30 – شام ساعت 19      

-             امور بیمه و مددکاری:

توسط کارشناسان محترم بیمه وهمکاران محترم مددکار در طبقه همکف

-          سیستم پیگیری و پاسخگوئی بعد از ترخیص و شماره تماس:

-          منشی بخش همه روزه از ساعت 7.30 الی 14 پاسخگوی تماس ها وسوالات تماس گیرندگان و مراجعه کنندگان می باشد.

-           پمفلت های آموزشی:

انواع پمفلت ها ی آموزشی مورد نیاز بستری در این بخش در رابطه با شیمی درمانی، تغذیه در شیمی درمانی و عوارض داروها توسط پرستار بخش در اختیار بیماران قرار می گیرد.

جهت دانلود کتابچه تغذیه در شیمی درمانی و مشاهده سایر پمفلت های آموزشی ویژه بیماران لطفاً اینجا  کلیک کنید.