کتب مرجع پزشکی موجود در بخش مرجع کتابخانه مرکز کوثر  (به روز رسانی1402/6/22 )

این فهرست شامل عناوین مرجعی (اعم از فارسی و لاتین) است که نسخه چاپی آن ها در بخش مرجع کتابخانه وجود دارد که با توجه به زمان انتشار و خرید ویراست های جدید کتب مرجع پزشکی به طور مستمر به روز رسانی می شود .در مواردی که هنوز نسخه چاپی ویرایش جدید کتاب تهیه شده است سعی شده نسخه PDF آن تهیه گردد که در فهرست مشخص شده است.

جهت مشاهده فهرست کتب مرجع روی تصویر مقابل کلیک کنید.