معرفی گروه آموزشی داخلی

گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در حال حاضردر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر واقع شده است. این گروه در مجموع دارای 74 تخت فعال و بخش های داخلی، قلب، اعصاب و روان، پوست، غدد و عفونی است.  

بیماران در درمانگاه داخلی و اورژانس داخلی ویزیت شده و در بخشهای فوق بستری می شوند. آموزش های تئوری و بالینی کارآموزان و کارورزان بخش داخلی هم در همین مرکز انجام می گیرد. کارآموزان بصورت گروه های چند نفره در سال پنجم پزشکی وارد این بخش می شوند و در طی یک دوره شش ماهه به فراگیری دروس مربوطه می پردازند. آموزشهای تئوری در کلاس درس و آموزشهای بالینی بر بالین بیماران،درمانگاه، کارگاه مهارتهای بالینی، و... انجام می گیرد. برنامه آموزشی کارورزان نیز در دوره های شش ماهه و بصورت آموزش بالینی و در طی دو سال آخر رشته پزشکی برگزار می گردد.

گروه آموزشی داخلی دانشکده پزشکی در حال حاضر شامل 12 عضو هیئت علمی و 17 متخصص رشته های مختلف داخلی شاغل در مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان می باشد که تدریس و آموزش تئوری و بالینی کلیه دروس مربوط به بخش های فوق دانشجویان پزشکی را عهده دار هستند.

برنامه های آموزشی گروه داخلی:

در هر ترم بطور متوسط 45 دانشجوی نشانه شناسی، 45 دانشجوی دوره کارآموزی و 45 دانشجوی دوره کارورزی توسط گروه داخلی این مرکز آموزش می بینند.

اهم فعالیتهای آموزشی گروه داخلی در سال بشرح ذیل است:

·             برگزاری 2 دوره آموزشی 15روزه جهت واحد نشانه شناسی دانشجویان پزشکی

·             برگزاری 2 دوره آموزشی 4 ماهه جهت واحد کارآموزی دانشجویان پزشکی

·             برگزاری 4 دوره آموزشی 7 ماهه جهت واحد کارورزی دانشجویان پزشکی

·       برگزاری حدود 7 جلسه آموزشی ژورنال کلاب، 140 جلسه گزارش صبحگاهی، 6 جلسه مورتالیتی و موربیدیتی، 15 جلسه کنفرانس اساتید و 48 جلسه توجیهی کارورزان.

·             تشکیل حدود 6 جلسه هماهنگی درون گروهی

·             برگزاری حدود 12 جلسه آزمون و ارزشیابی دانشجویان پزشکی.

 

مدیر گروه داخلی:

در حال حاضر مدیر گروه داخلی آقای دکتر فرهاد ملک (فوق تخصص بیماریهای ریه) می باشند.

 

 

گروه آموزشی داخلی.