گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

سال 1397

    

تهیه کننده:س.کاشیان

کارشناس و مسئول کتابخانه

بهار 98

 

کتابخانه این مرکز با بکارگیری شیوه‌های نوین کتابداری، اطلاع‌رسانی و تکنولوژی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات و در راستای اهداف آموزشی پژوهشی

بیمارستان،  سعی در  عرضه خدمات ذیل دارد  . عملکرد کتابخانه در سال 1397 به شرح ذیل می باشد:

 

توسعه مجموعه منابع چاپی کتابخانه

در خدمات مجموعه سازی،  انتخاب، سفارش و خرید منابع کتابخانه بویژه  کتاب ... به منظور دستیابی به مجموعه ای غنی، بر اساس نیازسنجی از گروه های استفاده کننده کتابخانه صورت می گیرد. در سال 1397  تعداد 360 نسخه کتاب  (خریداری  و اهدایی) تهیه شده است.

 • خرید 242 نسخه کتاب : بودجه اختصاص یافته به کتابخانه در اردیبهشت ماه سال جاری در 3 نوبت اردیبهشت ، تیر و آذر و اسفند جهت خریدکتاب مورد استفاده قرار گرفته است با توجه به نیاز سنجی های انجام گرفته کتب رفرنس (مرجع) لاتین و فارسی در اولویت خرید بوده و سایر کتب مورد نیاز نیز تا حد امکان تهیه گردیده است .
 • دریافت 118 نسخه کتاب اهدایی مناسب از اهداکنندگان

 

میزان استفاده از منابع کتابخانه

تعداد نسخه های کتب امانی و عودتی گزارش شده توسط نرم افزار آذرسا از ابتدا تا پایان سال 1397، 3139 مورد می باشد  (1609مورد امانت  و 1530 مورد امانت)

 

کارگاه های آموزشی

دو برنامه شش ماهه اول و دوم (شامل 13 کارگاه) با هماهنگی معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی جهت آموزش پایگاه های اطلاعاتی و جستجو در آن ها به صورت جداگانه جهت اساتید، دانشجویان و کارکنان تدوین شد که تعداد 7 کارگاه برگزار گردید .

 

برگزاری نمایشگاه ها

در تابستان سال 1397 تعداد 350 نسخه کتاب از مجموعه کتب کتابخانه با اولویت وجین کتب لاتین سال های 2000 به قبل و هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی داخلی و جراحی وجین گردید و با انجام اطلاع رسانی در کتابخانه و نیز دفاتر گروه ها و کتابخانه مرکزی ،نمایشگاه وجین در کتابخانه کوثر از 23 مهر ماه تا پایان آذرماه برگزار گردید و استقبال نسبتا مطلوبی از سوی اعضا بویژه جهت دریافت کتب فارسی صورت گرفت.

 

تولید محتوای آموزشی (ارتقاء سواد اطلاعاتی)

در سال 1397 تعداد پنج محتوای آموزشی توسط کارشناس کتابخانه تهیه گردیده که شامل :

 • راهنمای جامع و روزآمد پایگاه uptodate
 • راهنمای جامع و روزآمد پایگاه clinicalkey  
 • راهنمای جامع و روزآمد پایگاه pubmed
 • راهنمای جامع و روزآمد جهت "راهکارهای طبابت بالینی" guideline
 • راهنمایی با عنوان "معرفی اجمالی تعدادی از پایگاه های پرکاربرد"

که در سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی کوثر ، نیز سایت کتابخانه کوثر و برخی هم در کتابخانه مرکزی درج گردیده است.

 • تهیه بروشور  جهت اطلاع رسانی در خصوص سامانه ی نوین نوپا با معرفی سامانه های مختلف اطلاع رسانی وزارت بهداشت به اساتید و دانشجویان
 • تهیه اطلاعیه جهت اطلاع رسانی در خصوص سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد) با معرفی این سامانه
 • تهیه فهرست عناوین همایش های پزشکی سال 97 و 98 جهت اطلاع رسانی به اعضا به تفکیک الفبایی و موضوعی
 • تهیه بروشور جهت اطلاع رسانی در خصوص فصول روزآمده شده ی ویرایش جدید کتاب مرجع و پرکاربرد اصول طب داخلی هاریسون 2018
 •