کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا:

اعضاي کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستان کوثر سمنان:

- رئیس بیمارستان

- معاون درمان

- مدیر مرکز

- مدیر خدمات پرستاری

- متخصص طب اورژانس

- دبیر کمیته

- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

- مسئول خدمات

- مسئول تاسیسات

- مدیر امور مالی

- مسئول بهبود کیفیت

- مسئول بخش اورژانس بیمارستان

- مسئول ایمنی بیمار

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- بررسی و اولویت بندی خطر حوادث، بحران ها و بلایای محتمل در منطقه

- تهیه برنامه هاي اجرائی در زمینه حوادث بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه

- تعیین برنامه فراخوانی اعضاي تیم بحران و جانشینهاي تعیین شده

- تشکیل تیم های مدیریت بحران، امدادرسانی و درمان، آموزش و توجیه این تیم ها و برگزاری مانورهای تمرینی ادواری جهت حفظ آمادگی مستمر آنها

- تلاش مستمر و برنامه ریزی جهت تجهیز و تکمیل امکانات لازم به منظور عملکرد موثر و بدون وقفه در زمان بحران

- آموزش و مهارت آموزي کلیه پرسنل بیمارستان در رابطه با عملکرد در زمان بحران

توالی برگزاري جلسات کمیته: هرماه یکبار

 

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

دی ماه 1398

آذر 1398

 

جزوات آموزشی و اطلاع رسانی مصوبات کمیته:

 

نحوه فراخوان و فعال سازی سامانه فرماندهی و مدیریت بحران (HEICS) در بیمارستان کوثر سمنان

 

جزوه آموزشی آشنائی با زلزله و اقدامات ایمنی