فهرست همایش های علمی در رشته های مختلف علوم پزشکی کشور:
 

به همت واحد کتابخانه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان فهرست همایش های آینده رشته های علوم پزشکی کشور بویژه حوزه پزشکی بتدریج در این صفحه اعلام و بارگزاری می گردد.این فهرست به تفکیک ماه برگزاری، در رشته های مختلف علوم پزشکی تهیه شده و پژوهشگران محترم و علاقمندان به شرکت و ارائه مقاله فرصت دارند با آمادگی و برنامه ریزی مناسب در این همایش های علمی و آموزشی شرکت نمایند.

جهت مشاهده فهرست عناوین همایش های نیمه دوم سال 98 اینجا را کلیک کنید.