گزارش عملکرد کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

سال 1399

    تهیه کننده:س.کاشیان

کارشناس و مسئول کتابخانه

 

 

علیرغم شیوع بیماری کرونا در سال جاری ، کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سرویس دهی معمول و روتین خود را داشته و به ارائه خدمات به مراجعان پرداخته است و تنها سرویس دهی بعدازظهر طبق هماهنگی و نظر معاونت محترم آموزشی و پژوهشی بیمارستان ملغی گردید و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت گرفت. سالن مطالعه طبق روال گذشته تا ساعت 23 باز و قابل استفاده می باشد؛

هر چند حضور دانشجویان همه گروه های آموزشی تا حدود زیادی کاهش یافته بود اما دستیاران ، دانشجویان پزشکی بویژه اینترن ها و نیز غالب دانشجویان ترم آخر سایر رشته ها در بیمارستان حضور داشته اند. کتابخانه این مرکز نیز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله نظافت و ضدعفونی روزانه کتابخانه ، الزام ماسک جهت ورود به کتابخانه و کاهش ظرفیت سالن مطالعه به ارائه خدمت به مراجان نموده است .عملکرد کتابخانه در سال 1399 به شرح ذیل می باشد:

 

توسعه مجموعه منابع چاپی کتابخانه

در خدمات مجموعه سازی،  انتخاب، سفارش و خرید منابع کتابخانه بویژه  کتاب  به منظور دستیابی به مجموعه ای غنی، بر اساس نیازسنجی از گروه های استفاده کننده کتابخانه صورت می گیرد. در سال 1399  تعداد 257 نسخه کتاب  (خریداری  و اهدایی) تهیه شده است.

  • خرید 181 نسخه کتاب : بودجه در انتهای آذر ماه سال جاری به کتابخانه جهت خریدکتاب اختصاص یافت و با توجه به نیاز سنجی های انجام گرفته کتب رفرنس (مرجع) فارسی و تا حدودی لاتین در اولویت خرید بوده و سایر کتب مورد نیاز نیز تا حد امکان تهیه گردیده است .
  • دریافت 70 نسخه کتاب اهدایی مناسب از اهداکنندگان

در خصوص توسعه منابع غیر چاپی کتابخانه این مرکز بیش از 100 عنوان کتاب لاتین در حوزه های مختلف پزشکی از جمله جدیدترین رفرنس های پزشکی تخصصی و فوق تخصصی و کتاب های تصویری تشخیصی پزشکی وPET_CT   و تشخیص افتراقی و شرح حال و ..

 

میزان استفاده از منابع کتابخانه

تعداد نسخه های کتب امانی و عودتی گزارش شده توسط نرم افزار آذرسا از ابتدا تا پایان سال 1399، 2111 مورد می باشد  (1123مورد امانت  و 988 مورد عودت)

با توجه به تعطیلی کتابخانه مرکزی به علت شیوع ویروس کوید 19 امور مربوط به میز امانت ( عودت و تمدید ) کتب دانشجویان و نیز تسویه اعضا  توسط کتابخانه بیمارستان کوثر انجام می شده است.

 

کارگاه های آموزشی

با توجه به شیوع ویروس کوید 19 و رعایت شیوه نامه های بهداشتی کارگاه حضوری در سال جاری برگزار نگردید و به صورت موردی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و برنامه رفرنس نویسی endnote به کاربران توضیح و آموزش داده شد.

در کارگاه آشنایی با سامانه های نظام نوپا که توسط کتابخانه مرکزی به صورت وبینار برگزار شد کارشناس مسئول کتابخانه کوثر به عنوان سخنران تعیین و به ارائه و توضیح 8 سامانه پرداخت.

آموزش نرم افزار آذرسا و تمدید آنلاین به صورت موردی به دانشجویان انجام شده است.

 

تولید محتوای آموزشی (ارتقاء سواد اطلاعاتی)

در سال 1399 تعداد 4 محتوای آموزشی توسط کارشناس کتابخانه تهیه گردیده که شامل :

  • راهنمای آشنایی با سامانه علم سنجی
  • راهنمای آشنایی با شاخص های علم سنجی در سامانه ISID و USID
  • راهنمای آشنایی با ابزارهای ژورنال یاب
  • راهنمای آشنایی با سامانه های نظام نوپا ( هفت سامانه از 13 سامانه)

 

تهیه چهار شماره خبرنامه الکترونیکی کتابخانه کوثر در سال 1399(توالی انتشار به صورت فصلنامه می باشد)

اطلاع رسانی های مفید در خصوص اخبار جدید در پایگاه uptodate  در محتوایی به نام " اخبار uptodate  در یک نگاه"

 

سایر موارد اطلاع رسانی

  • تهیه فهرست به روز شده عناوین کتب مرجع (اعم از چاپی و الکترونیک) موجود در کتابخانه و اطلاع رسانی در این خصوص
  • اطلاع رسانی های مفید در خصوص پلتفرم جدید Web Of Science ، سامانه سنا (سامانه نشریات ایران) کتابخانه ملی، سامانه طرح های تحقیقاتی ، سامانه مشابهت یاب، 20 ژورنال برتر COVID19  در پایگاه پابمد
  • کتاب اطلاع رسانی در خصوص جدیدترین مقادیر شاخص ضریب نفوذ یا Impact Factor سال 2020
  • اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه مجازی کتاب تهران و تهیه بن کتاب

سایر اقدامات

تکمیل و بروز رسانی صفحه کتابخانه در وبسایت بیمارستان

نظارت بر امور کتابخانه

 هماهنگی با دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و نیز کتابخانه مرکزی در موارد مورد نیاز