کمیته بهداشت محیط
 

کمیته بهداشت محیط :


اعضاي کمیته:

 • رئیس بیمارستان
 • معاون درمان
 • معاون آموزشی و پژوهشی
 • مدیر مرکز
 • مدیر خدمات پرستاری
 • مسئول تجهیزات پزشکی
 • مسئول تاسیسات
 • رییس امور مالی
 • مسئول تغذیه
 • ریاست و مسئول کنترل عفونت
 • مسئول بهبود کیفیت
 • مسئول خدمات
 • مسئول بهداشت محیط
 • دبیر کمیته


اهداف و شرح وظایف کمیته :

 

 • اجراي دستورالعمل هاي بهداشت محیط در اعتباربخشی
 • نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان
 • نظارت بر بهداشت فردي و نظافت کارکنان
 • نظارت بر نحوه جداسازي و دفع بهداشتی زباله ها
 • آموزش بهداشت و آموزشنحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرسنل و کارکنان
 • نظارت بر اجراي دقیق مقررات مربوط به نگهداري، شستشو، ذخیره ساز ي و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و ...
 • نظارت بر تفکیک اشیاي پارچه اي عفونی از غیر عفونی
 • نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد ضدعفونی کننده وشوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزشهاي لازم به ایشان


توالی برگزاري کمیته: هر ماه یکبار

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

جلسه آبان ماه 1394

جلسه فروردین ماه 1395

جلسه تیر ماه 1395

 

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178332 : کل بازدید 178 : بازدید امروز 0.84 : زمان بارگزاری صفحه 1656 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين