کمیته کنترل عفونت
 

 

کمیته کنترل عفونت:

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- اجراي دستورالعملهاي کنترل عفونت در اعتباربخشی

- به روزرسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهاي کنترل عفونت

- تحلیل آمار جمع آوري شده مربوط به عفونتهاي کسب شده از بیمارستان

- گزارش عفونتهای بیمارستانی به سازمانهاي مرتبط

- اتخاذ رویکرد مناسب و هماهنگ و یکپارچه براي نظارت در حیطه هاي بهداشت محیط، مدیریت پسماند، گزارش موارد عفونتها

- تدوین رویکرد صحیح انجام روشهاي استرلیزاسیون و آماده نمودن پکها (بسته بندي ستهاي اتاق عمل  .... و

- تضمین و کنترل انجام صحیح ضدعفونی وسایل بیمار منطبق بر استانداردهای موجود

- نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسائل آلوده بیماران در موارد لزوم

- اتخاذ رویکرد مناسب جهت برنامه ریزي آموزشی با عنایت به اهداف ذکر شده

- بررسی موارد نیدل استیک شدن پرسنل و برنامه ریزي درخصوص آن

 

توالی برگزاری جلسات کمیته:

هرماه یکبار

 

جلسات و مصوبات اخیر کمیته:

 

جلسه بهمن ماه 1394

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1178329 : کل بازدید 175 : بازدید امروز 0.96 : زمان بارگزاری صفحه 979 : بازدید این صفحه 2 : بازدیدکنندگان آنلاين