کارگاه های آموزشی
 

برنامه ی کارگاه های کتابخانه مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر

سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ و ساعت برگزاری

سخنران

مکان

وضعیت

توضیحات

1

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

اساتید و

اعضای هیات علمی

97/6/4

11 الی 13

خانم کاشیان

سایت کامپیوتر کتابخانه کوثر

برگزار شد

مستندات

2

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

دستیاران

97/6/11

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار نشد

 

 

3

 

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/6/18

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار شد

مستندات

 

4

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران

97/6/25

11 الی 13

"

 

 

"

برگزار نشد

 

5

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

همکاران

97/7/22

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

6

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران و داننشجویان

97/8/7

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

7

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی pubmed

 

دستیاران و داننشجویان

97/8/28

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

8

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/9/12

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

9

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

همکاران

97/9/26

11 الی 13

"

"

برگزار شد

مستندات

10

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

uptodate

اساتید و

 اعضای هیات علمی

97/10/10

11 الی 13

"

"

برگزار نشد

 

11

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

دستیاران و داننشجویان

97/10/24

11 الی 13

"

"

 

 

12

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Clinical Key

همکاران

97/11/8

11 الی 13

"

"

 

 

13

آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

pubmed

دستیاران و داننشجویان

97/12/6

11 الی 13

"

"

 

 

 

 

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1167905 : کل بازدید 99 : بازدید امروز 0.80 : زمان بارگزاری صفحه 126 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين