تقدیر و تشکر
 

هدیه معنوی جوان 19 ساله عراقی زائر علی ابن موسی الرضا(ع) که بر اثر حادثه تصادف به مدت دوماه در مرکز کوثر سمنان بستری بود


تقدیر بیماران و مراجعه کنندگان به بخش ICU داخلی مرکز کوثر سمنان از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل این بخش


قدردانی بیماران از پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش دیالیز صفاقی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


قدردانی بیماران و مراجعه کنندگان از پرسنل بخش شیمی درمانی بیمارستان کوثر


تقدیر بیماران از تلاش خالصانه پزشکان، پرستاران و پرسنل بخش داخلی زنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر بیماران از زحمات پرستاران و بهکاران بخش ICU قلب مرکز کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل بخش داخلی قلب و Post CCU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش اورژانس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر از مدیران، سرپرستان واحدها، سوپروایزرها و مسئولین بخشهای بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


قدردانی بیماران و همراهان بیمار از پزشکان بیمارستان کوثر


تقدیر از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل بخش دیالیز مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


تقدیر بیماران و مراجعه کنندگان به بخش ICU جراحی مرکز کوثر سمنان از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل این بخش


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش اعصاب و روان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش داخلی مردان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران اتاق عمل جراحی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


رضایت و قدردانی از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش جراحی زنان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


تقدیرنامه و رضایت از عملکرد پزشکان، پرستاران و بهکاران بخش جراحی مردان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان


قدردانی بیماران و مراجعین از پرسنل حفاظت فیزیکی، انتظامات و نگهبانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر


قدردانی بیماران و مراجعه کنندگان به بخش CCU مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر سمنان از پزشکان، پرستاران، بهکاران و پرسنل این بخش


قدردانی بیماران و مراجعین از بهکاران، بیماربران و پرسنل خدماتی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر

نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1179026 : کل بازدید 184 : بازدید امروز 1.16 : زمان بارگزاری صفحه 5932 : بازدید این صفحه 3 : بازدیدکنندگان آنلاين