بیمه های طرف قرارداد
 

بیمه های پایه و تکمیلی درمان طرف قرارداد با بیمارستان کوثر سمنان

 

نوع قرارداد

نام سازمان بیمه گر طرف قرارداد

زمان عقد قرارداد

دوره قرارداد

بیمه پایه وتکمیلی

بیمه ایران

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک صادرات

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملی

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک تجارت

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه دی

1397/5/1

یکساله

خرید خدمت

بیمارستان شفا

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

صداوسیما

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک ملت

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه میهن

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه دانا

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه نوین

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه آرمان

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

پایگاه هوایی

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک سپه

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

نیروی انتظامی

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

معراج (هوافضا)

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

سردفترداران

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

صنعت نفت

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه

سپاه آل محمد

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

کمک رسان ایران

1397/5/1

یکساله

بیمه تکمیلی

بیمه آسیا

1397/5/1       

یکساله

بیمه پایه

بازنشستگان البرز شرقی

1397/5/1

یکساله

بیمه پایه وتکمیلی

بانک کشاورزی

1397/5/1

یکساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرسنجی
اولویت اول شما در انتخاب بیمارستان کوثر جهت درمان کدام است؟

حضور پزشکان متخصص و ماهر
پرسنل متعهد، وظیفه شناس و پاسخگو
برخورداری از تجهیزات تشخیصی و درمانی مناسب
داشتن تجربه یا خاطره خوب از بیمارستان کوثر

بیمه
بیمه های طرف قرارداد
سوابق بیمه تامین اجتماعی
آموزش
آموزش و فرهنگ سازی سلامت
طرح تحول نظام سلامت
پایگاه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت
تور مجازی
تور مجازی بیمارستان کوثر سمنان
1179074 : کل بازدید 232 : بازدید امروز 0.85 : زمان بارگزاری صفحه 4449 : بازدید این صفحه 7 : بازدیدکنندگان آنلاين