دانشجویان و فراگیران گرامی:

    ضمن خیر مقدم به شما دانشجویان عزیز و آرزوی دریافت بهترین آموزش های تئوری و عملی در این مرکز به اطلاع می رساند جهت پاسخگوئی به نیازهای آموزشی بدو ورود شما به این مرکز و با هدف اطلاع رسانی توانمندی ها، امکانات، فضاها و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و نیز آگاهی از مهمترین مقررات و دستورالعمل های بیمارستان کتابچه آموزشی بدو ورود فراگیران در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز تهیه شده و در اختیار شما قرار گرفته است.

 

 

کتابچه توجیهی فراگیران 

   

 

آموزش بدو ورود فراگیران