نام بخش:  CCU (بخش مراقبتهای ویژه قلبی)

تخصص بخش: قلب و عروق

تعداد تخت: 13 تخت (دو تخت ایزوله)

موارد بیماری شایع بستری در بخش در سال گذشته:

سکته حاد قلبی، آنژین (درد) قفسه صدری، ادم حاد ریه، نارسایی مزمن قلبی، فشارخون بالا، سکته مغزی، کاهش سطح هوشیاری، نارسایی مزمن کلیه

نام و تخصص مسئول فنی بخش: خانم دکتر رحیمه اسکندریان (متخصص قلب و عروق)

نام و تخصص سرپرستار بخش: سمانه فیروزی  (کارشناس پرستاری)

نام وتخصص پزشکان بخش:

خانم دکتر بیگلری (متخصص قلب و عروق)، خانم رحیمه اسکندریان  (متخصص قلب و عروق)، آقای دکتر درارابیان (متخصص قلب و عروق)، خانم دکتر سمیرا محرابی (متخصص قلب و عروق)

درصد اشغال تخت در سال گذشته: 87/93 درصد

محل قرار گیری بخش در بیمارستان: طبقه دوم ضلع شرقی

امکانات و تجهیزات مهم بخش: 

اکسیژن و ساکشن مرکزی، مونیتورینگ دیواری و مرکزی، الکترو شوک، دستگاه نوار قلب، دستگاه ونتیلاتور، ساکشن پرتابل، دستگاه اکوی پرتابل، دستگاه رادیولوژی پرتابل، پیس میکر خارجی

روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش:

Ø   مراجعه بیمار و همراهی وی به بخش اورژانس یا واحد پذیرش اورژانس بیمارستان جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری از طرف پزشک معالج یا دستیار پزشکی کشیک اورژانس

Ø   وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش، اخذ رضایتنامه از همراه وی، مراجعه به واحد صندوق جهت واریز مبلغ علی الحساب بستری

Ø   انجام دادن کارهای اورژانسی از قبیل گرفتن رگ، ارسال آزمایشات اورژانسی، و سایر اقدامات درمانی اورژانس

Ø   مراجعه بیمار به وسیله برانکارد یا ویلچر به همراه پرستار به بخش CCU، مشخص شدن تخت بیمار در بخش CCU، تحویل گرفتن کیف لباس و وسایل شخصی، کنترل علائم حیاتی و انجام دادن ارزیابی اولیه بیمار توسط پرستار مسئول، ارائه مشاوره و انجام کلیه اقدامات پاراکلینیکی مورد نیاز مانند رادیوگرافی، سی تی اسکن و آزمایشات لازم.

راهنمای همراهان و بیماران بستری در بخشCCU:

ساعت ویزیت پزشک معالج: همه روزه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر

ساعت ملاقات با بیمار:  15:30الی 16

امور بیمه و مددکاری: توسط کارشناسان محترم بیمه و همکاران واحد مددکاری

سیستم پیگیری و پاسخگویی از ترخیص و شماره تماس: منشی بخش همه روزه از ساعت7:30 الی 14 پاسخگوی تماس ها و سوالات تماس گیرندگان و مراجعه کنندگان می باشد. در صورت لزوم از پرسنل بخش کمک گرفته می شود.

پمفلت های آموزشی بخش CCU:

ارائه انواع پمفلتهای آموزشی در رابطه با بیماریهای  شایع بخش CCU و روند مشارکت بیمار در درمان آنها، عوارض داروها و طرز استفاده از آنها، مراقبت از بیمار پس از ترخیص