فرآیند پیگیری شکایات و امور بیماران

 

فرآیند پیگیری امور و شکایات بیماران

 

اگر از خدمات ارائه شده در این بیمارستان شکایتی دارید :

  • شکایات خود را در فرم مربوطه پر و در صندوق شکایات بیندازید.
  • به مسئول رسیدگی به شکایات بیمارستان مستقر در واحد سنگ شکن در طبقه همکف مراجعه نمائید و یا با شماره 31422552-023 تماس حاصل فرمائید (شیفت صبح)
  • به دفتر پرستاری واقع در طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمائید و یا با شماره تلفن های 31422251-31422252-023 تماس بگیرید (شیفت عصر و شب)
  • به سایت بیمارستان مراجعه و با پرکردن فرم درخواست رسیدگی به شکایات که در پایین صفحه اصلی بارگذاری شده است مسائل و شکایات خود را ثبت نمائید.    http://kosarhos.semums.ac.ir
  • مشکلات و شکایات خود را به شماره پیامک 3000600028 ارسال کنید.