اطلاعیه:

واحد آموزش ارتقاء سلامت آموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری واز نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی به شمار میرود.تمام بیماران حق دارند درموردحفظ وارتقاء سطح سلامت وپیشگیری از بیماریها آموزش مناسب دریافت کنند.پرستاران در نقش آموزش دهنده به بیمار وخانواده وی کمک می کنند تا توانایی آنان را در مراقبت از خود افزایش دهند ودر نتیجه سلامت ارتقاء یافته و از بیماریها پیشگیری شود. 

همچنین کلیه بیماران محترم دیابتی می توانند جهت مشاوره با پزشک و ویزیت رایگان همه روزه (بجز روزهای تعطیل) به کلینیک دیابت بیمارستان کوثر سمنان مراجعه نمایند.

مسئول واحد: ندا بهرامی نسب

شماره تماس : 31422254-023 

آموزش بیماران