بخش آنژیوگرافی (CathLab)

 

رئیس بخش : دکتر محسن دارابیان فوق تخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشن

سرپرستار بخش : نسرین کریم زاده

تلفن مستقیم : 31422233 - 31422234

موقعیت : طبقه دوم بیمارستان مابین اتاق عمل قلب باز وicu  قلب باز

 

تخصص : آنژیوگرافی عروق ،آنژیوپلاستی عروق ، جراحی عروق پریفرال ،پیس وICD گذاری

در این بخش یک تخت مخصوص آنژیوگرافی در داخل اتاق عمل وسه تخت در ریکاوری می باشد

 

 

موارد بیماریهای شایع بستری در بخش :

CADبیماریهای عروق کرونر

ACSسندرم حاد عروق کرونر

MIسکته قلبی

CHFنارسایی مزمن قلب

IHDایسکمیک قلب

AFآریتمی فیبریلاسیون دهلیزی

 

نام و تخصص پزشکان بخش:

دکتر رحیمه اسکندریان (فوق تخصص قلب وعروق فلوشیپ اینترونشن)

دکتر محمد اسماعیل سالار (متخصص قلب وعروق)

دکتر سمیرا محرابی پری(فلوشیپ فوق تخصصی اکو کاردیوگرافی)

دکتر کامران قدس (فوق تخصص جراحی قلب وعروق)

دکترمحمد فروزش فرد( فوق تخصص بیهوشی قلب )

 

 

امکانات و تجهیزات  مهم بخش:

 دستگاه آنژیوگرافی ومانیتورهای مربوط به آن،ماشین بیهوشی ، انژکتور ،الکتروشوک ،مانیتور دیواری وپرتابل ،ساکشن دیواری وپرتابل ، پالس اکسی متر ،کپسول اکسیژن ،دستگاه نوار قلب ،دستگاه پرفیوزر ، گلوکومتر ، اکسیژن سانترال

روند معمول  پذیرش  و درمان بیماران در بخش  کت لب :

معمولا پذیرش این بیماران به دو روش انجام میگیرد : اگر سرپایی والکتیو باشند با مراجعه به پذیرش اورژانس وپس از بستری  در بخش های سی سی یو وداخلی قلب  یا پست سی سی یو و یا آی سی یو قلب باز با هماهنگی به این بخش ارجاع داده می شوند

روش دوم اگر اورژانسی باشند با کد 247 وپرایمری اعزام می شوند که مستقیما از تریاژ اورژانس به کت لب فرستاده می شوندکه در این صورت بدون فوت وقت این عمل برای آنها انجام می شود وکوتاهترکردن زمان درب تا بالن(زمان باز کردن رگ بسته شده کرونر) بسیار حائز اهمیت است .

این بخش در هر شیفت فعال کاری یک پرستار اسکراب ویک پرستار سیرکولر ویک پرستار تکنسین دستگاه آنژیوگرافی وهمچنین  یک پرستار ریکاوری داردکه درشیفتهای آنکالی و تعطیل به پرستار ریکاوری نیاز چندانی نمی باشد.

شایان ذکر است شیفت فعال کاری کت لب صبحهای غیر تعطیل است ومابقی ساعات به صورت آنکالی ارائه خدمت می دهند.

 

راهنمای همراهان  و بیماران بستری  در بخش کت لب :

 ساعت انجام عمل معمولا در شیفت صبح با حضور پزشک در بخش  انجام  می گیرد، بیماران به ترتیب با آمادگی کامل از بخش ها تحویل گرفته می شوند وبا توجه به نوع عمل ونیاز به آنژیوپلاستی از همراه بیمار رضایت آگاهانه ، و OKمالی گرفته می شود یک نفر همراه بیمار که به وضعیت بیمار آشنایی کامل  دارد در پشت درب اتاق عمل منتظر می ماند و باید کلیه مدارک قلبی قبلی را همراه داشته باشد .بعد از انجام عمل با توجه به شرایط بیمار وطبق دستور پزشک به بخش مقصد منتقل می شود .

جهت کاهش میزان عوارض جانبی هموستاز عروق شریان رادیال وفمورال لمینتهای آموزشی در این خصوص باهمکاری سرپرستار وپزشکان متخصص قلب وعروق تهیه ودر اختیار بخش های قلب از جمله ریکاوری گذاشته شد .