2 مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی گرامی باد
.

2 مرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی گرامی باد

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی به همین مناسبت مراسمی توسط پرسنل فیزیوتراپی بیمارستان کوثر صورت گرفت و ما نیز به واسطه این روز به سراغ گروه فیزیوتراپی بیمارستان رفتیم و به تهیه گزارشی کوتاه از سرکار خانم مژگان قدس فیزیوتراپ این مجموعه درمانی پرداختیم.