واحد آموزش

 اطلاع رسانی برنامه های آموزشی متمرکز کارکنان بیمارستان:

 

 اطلاعیه های آموزشی کارکنان:

 

1- ایجاد بانک اطلاعات شناسنامه آموزشی کارکنان:

با توجه به اینکه در نظر است جهت تشکیل بانک جامع اطلاعات آموزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نرم افزار تخصصی آموزش کارکنان خریداری و نصب گردد، لازم است کلیه پرسنل بیمارستان نسبت به تکمیل و تحویل شناسنامه کامل آموزشی خود طبق نمونه فرم موجود در قسمت فرم های کاربردی آموزش اقدام نموده و شناسنامه تکمیل شده خود را در قالب فایل اکسل و از طریق سیستم اتوماسیون جهت تائید به سوپروایزر آموزشی ارسال نمایند.

2- لزوم تکمیل و تایپ شناسنامه آموزشی طبق فرم جدید:

    به اطلاع کلیه کارکنان بیمارستان می رساند، با توجه الزامات استانداردهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی از سال 1390 کلیه سوابق آموزشی پرسنل تحویل مسئولین هر واحد در بیمارستان شده و تمام بخش ها و واحد های بیمارستان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده و سوابق آموزشی پرسنل خود می باشند.

     از طرفی با توجه به اینکه اصل گواهینامه های آموزشی در اختیار خود پرسنل می باشد  و امکان تایپ کامپیوتری شناسنامه ها در بخش ها فراهم نمی باشد، کلیه پرسنل بیمارستان موظف هستند با مراجعه به سایت اینترنتی بیمارستان و دانلود نمونه فرم جدید شناسنامه آموزشی، بر اساس مشخصات درج شده در اصل گواهینامه ها (بر اساس نمونه ارائه شده در صفحه معرفی واحد آموزش کارکنان) نسبت به تهیه و نگهداری فایل الکترونیک شناسنامه آموزشی خود (در قالب Excel) به ترتیب تاریخ برگزاری دوره آموزشی اقدام نمایند.

    بدیهی است از این پس برای محاسبه ساعت آموزشی کارکنان جهت تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، ارتقای رتبه و مدرک معادل، فقط شناسنامه های آموزشی تایپ شده در فرم فوق مورد تائید واحد آموزش می باشد.

3- فرآیند بررسی استحقاق دریافت گواهینامه نوع دوم (مدرک معادل):

    به اطلاع کلیه کارکنان محترم رسمی و پیمانی مشمول نظام آموزش کارکنان می رساند برابر دستورالعمل صادره از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، فرآیند بررسی استحقاق دریافت گواهینامه نوع دوم با درخواست کتبی کارمند آغاز شده و واحد آموزش بیمارستان قبل از وصول این درخواست مسئولیتی در قبال بررسی و اعلام اسامی به دانشگاه ندارد.

    لذا کلیه کارکنان مشمول در هر رده شغلی و مدرک تحصیلی، باید ضمن اطلاع کافی از ضوابط و مقررات مربوط به شرایط اعطای گواهینامه نوع دوم که در بخش قوانین و دستورالعمل های آموزش کارکنان این سایت اعلام شده است، بعد از بررسی شناسنامه آموزشی خود و اطمینان از کسب حداقل امتیازات لازم و برخورداری از سایر شرایط لازمه اخذ گواهینامه نوع دوم (اجرای طرح تحقیقاتی، تالیف و ترجمه، اختراع و ابتکار، مستندسازی تجربیات، پیشنهاد و ...)، نسبت به ارائه مدارک و درخواست کتبی خود به واحد آموزش اقدام نمایند تا در فرآیند بررسی استحقاق دریافت گواهینامه نوع دوم قرار گیرند. بدیهی است قبل از طی این مراحل، فرآیند بررسی آغاز نخواهد شد.

***توجه: (بر اساس ابلاغیه مورخ 92/12/5 معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع تا اطلاع ثانوی صدور گواهینامه نوع دوم در تمامی سطوح ممنوع می باشد.)***

 

با تشکر فراوان از توجه شما- سوپروایزر آموزشی