آغاز فعالیت فوق تخصص جراحی عروق در بیمارستان کوثر

آغاز فعالیت فوق تخصص جراحی عروق در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر حسن موحدین فوق تخصص جراحی عروق فعالیت خود را در بیمارستان کوثر آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، دکتر حسن موحدین فوق تخصص جراحی عروق و آنژیوگرافی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت خود را در بیمارستان کوثر آغاز کرد.

 برنامه ویزیت دکتر موحدین در پلی کلینیک شماره یک دانشگاه:

شنبه ساعت 16

یکشنبه الی سه شنبه ساعت 10 صبح

 نحوه رزرو نوبت:

1- از طریق سایت و اپلیکیشن کلینیک : http://nobat.semums.ac.ir/tcs

2- از طریق تلفن گویا 3103

 

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری