اهداء 10 جلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان خانواده شهید به بیمارستان کوثر

اهداء 10 جلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان خانواده شهید به بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، خانواده شهید حجت الله روحانی 10 جلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان به بیمارستان کوثر اهداء کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، خانواده شهید حجت الله روحانی 10 جلد قرآن کریم و مفاتیح الجنان به بیمارستان کوثر اهداء کردند.

شهید حجت الله روحانی فرزند حسینعلی، در تاریخ ۱۳۴۲/۰۴/۱۷ در سیرجان استان کرمان به دنیا آمد و در عملیات بیت المقدس در تاریخ ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد. پیکر پاکش  به دامغان منتقل شد و در گلزار شهدا، فردوس رضا به خاک سپرده شد.

 

 “راهش جاوید باد”

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری