روابط عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر

بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر

 بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر

بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر؛ صبح روز پنجشنبه نهم دی ماه سال جاری فرآیند ارزیابی دور دوم اعتباربخشی پزشکی عمومی توسط ارزیابان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر اجرا گردید.

 ارزیابان ادواری اعتبار بخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت پس از نشست با دکتر معماریان مدیرعامل مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر با همراهی جمعی از پزشکان این مرکز از دفاتر گروه های آموزشی داخلی ، جراحی و تعدادی از بخش های بیمارستان بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر :
عاطفه فرهادی
تهیه کننده:

عاطفه فرهادی

تصاویر

بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر بازدید ارزیابان اعتباربخشی پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان کوثر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *