بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر

روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر

 بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان؛ سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به اتفاق جمعی از مدیران ستادی و بیمارستانی روز دوشنبه بیست و پنجم دی ماه سال 1402 از واحد ام آر آی مرکز جامع تشخیص سرطان مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر بازدید نمودند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه، دکتر محمد فروزش فرد سرپرست بیمارستان و جمعی از مدیران و مسئولین ستادی و بیمارستانی از واحد ام آر آی مرکز جامع تشخیص سرطان بازدید و به بررسی شرایط موجود و فراهم آوردن امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پرداختند .

دکتر محمد حسن تجلی افزود: راه اندازی و بهره برداری از این دستگاه در این مرکز درمانی سبب ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مراجعان و بیماران این مرکز آموزشی درمانی خواهد شد.

وی افزود: همچنین از اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی برای دریافت خدمات تصویربرداری  MRI  و تحمیل هزینه های اضافی به بیمار و بیمارستان و خطرات و مشکلات مرتبط به آن جلوگیری خواهد کرد و از سویی دیگر این امر نیز سبب افزایش ایمنی بیمار و بیمارستان خواهد شد.

  • کد خبر : 49220
لینک کوتاه خبر :
عاطفه فرهادی
خبرنگار

عاطفه فرهادی

تصاویر

بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر بازدید سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از واحد ام آرآی بیمارستان کوثر