.

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛

 بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه بیمارستان کوثر؛

.

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از آشپزخانه و سلف مجموعه درمانی کوثر؛

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر، ظهر سه شنبه 22 تیر 1400 دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه دکتر معماریان مدیرعامل مجموعه درمانی کوثر سمنان از مجموعه آشپزخانه و سلف بیمارستان بازدید نمودند.

طی این بازدید از روند تهیه و طبخ غذا و لیست های مرتبط با توزیع غذا بازدید به عمل آمده و کیفیت غذا مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید علوی فر مدیر داخلی بیمارستان کوثر و رضایی مسئول و کارشناس تغذیه این بیمارستان حضور داشته و در چگونگی موارد و موضوعات موجود به بیان مطالب مرتبط پرداختند.

 

22 تیر ماه 1400

روابط عمومی بیمارستان کوثر

لینک کوتاه خبر :
آقای علی علی عسگر
تهیه کننده:

آقای علی علی عسگر

تصاویر

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛ بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان به همراه مدیرعامل بیمارستان کوثر از وضعیت آشپزخانه مجموعه درمانی کوثر؛

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *