.

بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛

 بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛

بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛

.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان کوثر؛ نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بازدید از ظرفیت های بیمارستان جهت جذب بیمار خارجی و بین الملل سه شنبه 11 خرداد 1400 در این مجموعه درمانی حضور یافتند.

با استقبال مسئولین بیمارستان کوثر، نمایندگان این وزارتخانه از بخش های .احد IPD ( واحد بیماران بین الملل) بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند شکل دهی و آماده سازی این واحد قرار گرفتند.

در ادامه همچنین از بخش VIP و واحد SCOPY بیمارستان کوثر نیز بازدید به عمل آمد.

 

11 خرداد 1400

روابط عمومی بیمارستان کوثر سمنان

آقای علی علی عسگر
تهیه کننده:

آقای علی علی عسگر

تصاویر

بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛ بازدید نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از واحد بین الملل بیمارستان کوثر سمنان؛

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *