روابط عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر

برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر

 برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر

برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی کوثر؛ صبح امروز سه شنبه مورخه دوم آذرماه سال جاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی با حضور دکتر هاشمیان معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی ،دکتر ملک مدیرگروه آموزشی داخلی بیمارستان کوثر ،دکتر حاجی احمدی ،غایبی کارشناس مسئول خدمات آموزشی و دانشجویی بیمارستان کوثر و سایر اعضا در دفتر ریاست بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه در مورد فرآیندهای آموزشی ،چیدمان برنامه های آموزشی دوره ها ،روند ارزیابی دانشجویان و شاخص توانمندی دانشجویان که در پایان دوره باید به آن دست یابند اشاره  و در مورد موضوعات مطروحه بحث و گفت وگو شد. 

لینک کوتاه خبر :
عاطفه فرهادی
تهیه کننده:

عاطفه فرهادی

تصاویر

برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر برگزاری جلسه بازدید از فرآیند آموزش بالینی و نظام ارزیابی دانشجویان پزشکی عمومی در بیمارستان کوثر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *