برگزاری جلسه دارو درمان و تجهیزات پزشکی در بیمارستان کوثر

برگزاری جلسه دارو درمان و تجهیزات پزشکی در بیمارستان کوثر

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، جلسه کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی در هشتم بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر معماریان مدیر عامل بیمارستان و تمامی اعضاء کمیته در بیمارستان کوثر برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه مباحثی همچون؛ تشکیل انبار گردانی، تعمیرات تجهیزات پزشکی، برطرف کردن کمبودهای دارویی و تجهیزات مصرفی بررسی شد.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری