تقدیر و تشکر از دکتر عرب و دکتر سرابی

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، خانواده بیمار شاطری با نصب بنری در بیمارستان کوثر از زحمات دکتر عرب فوق تخصص اورولوژی و دکتر سرابی فوق تخصص آنکولوژی و تمامی پرسنل بخش آنکولوژی و بیمارستان کوثر تقدیر و تشکر کرد.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر