تقدیر و تشکر از پرسنل بخش دیالیز بیمارستان کوثر

تقدیر و تشکر از پرسنل بخش دیالیز بیمارستان کوثر

.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر سمنان، بیماران دیالیزی و همراهانشان با نصب بنری در بخش دیالیز بیمارستان کوثر از زحمات بی دریغ پرسنل بخصوص پرستاران این بخش  تقدیر و تشکر کردند.

آقای  عرب عامری
تهیه کننده:

آقای عرب عامری

تصاویر